13 اکتبر 2019

طبیعتگردی زمستانه در روسیه

** تاریخ این سفر به ۲۲ بهمن  الی ۱ اسفند تغییر یافته است   برای سومین سال پیاپی، سفری زمستانی به روسیه خواهیم داشت تا از طبیعت زمستانی این کشور پهناور لذت ببریم. ابتدا به مناطق شمالی روسیه...
ادامه مطلب ...
0