29 دسامبر 2019

سفرنامه کوبا

این سفرنامه بیشتر میتواند به عنوان راهنمای سفر به کوبا استفاده شود تا اینکه گزارش دقیق سفر باشد. به بهانه اجرای مجدد تور کوبا در تاریخ ۹ الی ۱۹ بهمن ۹۸، به دلیل درخواست دوستان و همچنین ناقص ماندن برخی...
ادامه مطلب ...
0
11 نوامبر 2019

سفر گروهی کوبا

کوبا از آن کشورهایی است که در لیست تمام‌ گردشگران ماجراجو قرار دارد. این کشور که تا قبل از انقلاب کمونیستی کوبا در ۶۰ سال پیش، به حیات خلوت امریکا معروف بود، پس از انقلاب جای خود را به لاس وگاس داد و...
ادامه مطلب ...
0