29 دسامبر 2019

سفرنامه کوبا

این سفرنامه بیشتر میتواند به عنوان راهنمای سفر به کوبا استفاده شود تا اینکه گزارش دقیق سفر باشد. به بهانه اجرای مجدد تور کوبا در تاریخ ۹ الی ۱۹ بهمن ۹۸، به دلیل درخواست دوستان و همچنین ناقص ماندن برخی...
ادامه مطلب ...
0