تخت سلیمان
25 اکتبر 2016
1

تخت سلیمان و دریاچه پر رمز و راز آن

مجموعه تاریخی تخت سلیمان، واقع در تکاب آذربایجان غربی، یکی از مهمترین آثار تاریخی کشور است که مراحل ثبت آن در میراث جهانی پایان یافته است. این مجموعه چه به لحاظ وجود آثار باستان‌شناختی و چه به لحاظ ار...
ادامه مطلب ...
1