جزییات

  • درجه سختی 3 از 5
  • زمان برگزاری 29/6/65 الی 2/7/95
  • حمل و نقل وسیله دربستی
  • هزینه 285 هزار تومان
  • مدت برنامه 4 روز

توضیحات