جزییات

  • درجه سختی 3 از 5
  • زمان برگزاری 14 الی 17 مهر
  • حمل و نقل اتوبوس VIP
  • هزینه 215 هزار تومان
  • مدت برنامه 2.5 روزه

توضیحات